POS makseterminali taotlus

TAOTLEJA

Juriidiline aadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing
EUR

JUHATUSE LIIKMETE ANDMED [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 9)

Juhatuse liige 1:

TAOTLETAVAD MAKSETERMINALID

TÄIENDAV INFO

Taotleja esindajana kinnitan, et esitatud teave taotleja kohta on õige ning dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid seoses taotlejale finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.