Pangalingi maksete vahendamise teenuse taotlus

TAOTLEJA ÜLDANDMED

Juriidiline aadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing
Postiaadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing

PANGALINGI LEPINGU ALLKIRJASTAJA ANDMED

PANGALINGI LEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIK INFORMATSIOON

Jah, ID-kaardiga
Ei

TEHNILISED KONTAKTISIKUD

Tehniline kontaktisik 1:
Tehniline kontaktisik 2:

PANGALINGI VAHENDUSEL OSUTATAVA TEENUSE ANDMED

Lepingu allkirjastamise järgselt tehakse teenus Krediidipanga poolt aktiivseks ja te saate asja ülekontrollimiseks veel ise sooritada ka esimese test-makse
Taotleja esindajana kinnitan, et esitatud teave taotleja kohta on õige ning dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt.
Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid seoses taotlejale finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.