Juriidilise isiku liisingutaotlus

TAOTLETAV LIISINGUESE JA TINGIMUSED

km
Kirjeldage liisingueset võimalikult täpselt: mark, mudel, väljalaskeaasta jms.
EUR
(PDF)
%
aastat ja kuud
kuupäev

TAOTLEJA

(PDF)
(PDF)
Juriidiline aadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing
Postiaadress
(täida, kui erineb juriidilisest aadressist):
Eesti Posti sihtnumbri otsing

Omanik(ud) üle 10% osalusega [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 9)

Omanik 1:

OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 10)

Laenu ja liisingu kohustused puuduvad:
Kohustus 1:
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.

LIISINGUESEME MÜÜJA

TÄIENDAV INFO

Taotleja esindajana kinnitan, et esitatud teave taotleja kohta on õige ning dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt.
Annan õiguse taotluse saajale taotleja andmete ja minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks;
- sihtasutusele KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutusele käenduse või krediidiressursi taotlemiseks.
Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid seoses taotlejale finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.