Juriidilise isiku laenutaotlus

LAENUSOOV

KAARDI KASUTAJAD [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 5)

Kasutaja 1:

PAKUTAV TAGATIS [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 5)

Tagatis 1:
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

TAOTLEJA

Juriidiline aadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing
Postiaadress:
Eesti Posti sihtnumbri otsing

Omanik(ud) üle 10% osalusega [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 9)

Omanik 1:

Nõukogu liikmed [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 9)

Nõukogu liige 1:

Juhatuse liikmed [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 9)

Juhatuse liige 1:

OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED [–] eemaldan rea [+] lisan rea (maks. 10)

Laenu ja liisingu kohustused puuduvad:
Kohustus 1:
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.
EUR
EUR
.

TÄIENDAV INFO

Taotleja esindajana kinnitan, et esitatud teave taotleja kohta on õige ning dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt.
Annan õiguse taotluse saajale taotleja andmete ja minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks;
- sihtasutusele KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutusele käenduse või krediidiressursi taotlemiseks.
Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid seoses taotlejale finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.