Kliendiks saamise taotlus

TAOTLUS AS-ile Eesti Krediidipank

Käesoleva taotlusega avaldan soovi minu nimele maksekonto avamiseks Eesti Krediidipangas ning minu poolt taotluses osutatud pangateenuste kasutamiseks.

1. TAOTLEJA ISIKUANDMED

[+] lisan
Elukoha aadress:
Postiaadress:

2. ESMASELT SOOVITAVAD TEENUSED (LISAKS MAKSEKONTOLE)

Jah    Ei    Lugege lähemalt
Jah    Ei    Lugege lähemalt
Jah    Ei    Lugege lähemalt
Jah    Ei    Lugege lähemalt
Olen teadlik, et kliendisuhte loomiseks ja teenuse osutamiseks (s.h tehingu tegemise otsustamiseks ja ettevalmistamiseks) on AS-l Eesti Krediidipank (registrikood 10237832, aadress: Narva mnt 4,Tallinn 15014, tel 6690900) vajalik töödelda (koguda, salvestada, säilitada, edastada jne) minu isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: isiklikke andmeid (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed) isikusamasuse tuvastamiseks; kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress) informatsiooni ja finantsteenuste pakkumiste edastamiseks; andmeid usaldusväärsuse kohta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja riskide hindamiseks.

Käesolevaga annan AS-ile Eesti Krediidipank, kui isikuandmete vastutavale töötlejale, õiguse töödelda minu isikuandmeid ülaltoodud eesmärkidel. Samuti annan nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks ja töötlemiseks ülalnimetatud eesmärkidel volitatud töötlejale, kelleks on TRÜB Baltic AS, registrikood 10776753, aadress: Liivalaia 8, Tallinn 10118, tel. 6132911. Kinnitan, et olen teadlik, et vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on mul õigus taotleda juurdepääsu minu kohta töödeldavatele isikuandmetele, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Andmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmine ei oma tagasiulatuvat jõudu.